6.7.20

קיצור אורך טקסט

איך לקצר אורך טקסט בריפיטר וויקס קוד

לעיתים אנחנו מעוניינים לקצר את אורך הטקסט המוצג אם זה בכדי לייצר אחידות בריפיטר או לאפשר הרחבה לקריאה נוספת

הקוד:

//limit text on load

$w('#Repeater').onItemReady( ($item, itemData, index) => {

let longDescriptio = itemData.longDescription;

let shortDescription = longDescriptio.substr(0, 150);

$item('#Short').text = shortDescription + " ...";

});