top of page

17.5.20

תיקון כתובת אימייל

איך לתקן כתובת אימייל בשימוש ב wixLocation.to?

לעיתים קרובות אנחנו עושים שימוש בדפים דינמיים כאשר כתובת הדף הינה כתובת האימייל של המשתמש.

מכיוון שלא ניתן להשתמש בסימן @ בכתובות דפים (URL) מוחלף אוטומטית הסימן ב %40.

במרבית המקרים לא תיהיה כל בעיה בהפניה לדף אך מומלץ מאוד לשנות את ההפניה עם משתמשים ב wixLocation.to


בכדי שהקוד יעבוד יש קודם למשוך את המייל של המשתמש ולאחר מכן להחליף את הסימן @.

הקוד:

import wixUsers from 'wixUsers';

import wixLocation from 'wixLocation';


$w.onReady(function () {

let user = wixUsers.currentUser;

let userEmail;


user.getEmail()

.then ((email) => {

email.toString();

userEmail =email.replace('@', '%40');


wixLocation.to( `/dynamicPage/${userEmail} `);


});

});

bottom of page