Celo Camp

Velo by Wix

קישור לאתר

מערכת ניהול ותצוגה דינמית של חברות המשתתפות בפעילות החברה. המערכת פותחה באמצעות Velo by Wix וכוללת אפשרות פילטרים וספירה דינמית של מספר החברות בכל קטגוריה