התממשקות להרשמה באתר חיצוני

Holyland Scriptures

Pricing Plans, Velo by Wix

קישור לאתר

אתר המשמש למכירת תוכניות מנויים לצפייה בתוכן במערכת חיצונית.


האתר כולל התממשקות בין מערכת Pricing Plans המשמשת לגביה וניהול לקוחות לבין אתר תוכן חיצוני.

המערכת כוללת שליחת הודעות של יצירת מנויי חדש ופתיחה וסגירת הרשאות בהתאם לתוכנית שנרכשה

התממשקות להרשמה באתר חיצוני