5.1.21

סינון כפילויות מ- Dropdown

איך להסיר כפילויות בדרופדאון בוויקס

במקרים שונים שאנחנו משתמשים בבסיס נתונים בכדי להציג אפשרויות שונות ב dropdown הנתונים מכילים כפילויות של תוכן.

במקרים אלו מומלץ לסנן את התוכן בכדי להוריד את הכפילויות.

הקוד:

 

$w.onReady(function () { // Run a query that returns all the items in the collection wixData.query("dishes") // Get the max possible results from the query 

.limit(1000) 

.find() 

.then(results => { // Call the function that creates a list of unique titles 

const uniqueTitles = getUniqueTitles(results.items); // Call the function that builds the options list from the unique titles 

$w("#selection1").options = buildOptions(uniqueTitles);  // Builds an array from the "Title" field only from each item in  

}); 

// the collection and then removes the duplicates 

function getUniqueTitles(items) { // Use the map method to create the titlesOnly object containing all the titles from the query results 

const titlesOnly = items.map(item => item.title); // Return an array with a list of unique titles 

return [...new Set(titlesOnly)];  // Creates an array of objects in the form {label: "label", value: "value"} from the array of titles 

function buildOptions(uniqueList) { return uniqueList.map(curr => { // Use the map method to build the options list in the format {label:uniqueTitle, value:uniqueTitle} 

return {label:curr, value:curr}; 

}); 

});