28.8.19

הצגת אלמנט במוביל בלבד

איך להציג אלמנט רק בתצוגת ניידים

באמצעות wix code ניתן להציג אלמנטים מסויימים רק בתצוגת נייד.


את האלמנט אותו אתם מעונינים להציג בנייד בלבד יש לסמן ב properties panel  - hidden on load כך לא יוצג האלמנט בגירסת המחשבהקוד: 

***שימו לב - קוד זה לא עובד בתצוגת Preview בעורך של Wix


הקוד:

 import wixWindow from 'wix-window';

$w.onReady(function () {

 if(wixWindow.formFactor === "Mobile"){

   $w("#your_element's_ID").show();  

}

 }); 

ניתן להסתיר מספר אלמנטים ללא כל מגבלה. את האלמנטים הנוספים יש להכניס לקוד הקיים:

$w.onReady(function () {

  if(wixWindow.formFactor === "Mobile"){

   $w("#your_element's_ID").show();  //אלמנט ראשון

   $w("#your_element2's_ID").show();  //אלמנט שני

}

 });