אתר וויקס לחברת שילוט אמריקאית

Azalea outdoor advertising

Velo by Wix

קישור לאתר

אתר ומערכת לניהול ותצוגת שלטי חוצות. המערכת כוללת עבודה עם בסיסי נתונים חיצוניים וייבוא מידע והצגתו באתר

אתר וויקס לחברת שילוט אמריקאית