top of page

תיק עבודות שחקן

Jonathan Nosan

בלוג, Velo by Wix

אתר תיק עבודות של שחקן ואמן. האתר כולל בסיסי נתונים ודפים דינמיים להצגת תיק העבודות העשיר ומגוון. האתר כולל שימוש בקוד ובלוג.

תיק עבודות שחקן
bottom of page