top of page
הגדרת עורכים נוספים באתר

הגדרת עורכים נוספים באתר

17.4.21

עדכון אחרון:

במקרים שונים אנו מעונינים להוסיף משתמשים נוספים לניהול ועריכת האתר שלנו.

קיימים סוגים שונים והרשאות שונות לכל משתמש.

איך להוסיף עורכים לאתר וויקס?

> יש להיכנס לדאשבורד (DashBoard) של האתר ולבחור Settings

> ש לבחור ב Roles & Permissions

> יש ללחוץ בפינה הימנית על כפתור Invite People

> יש להכניס את האימייל של חשבון הוויקס של המשתמש הנוסף

> יש לבחור את התפקיד וההרשאות (Role) אותן תרצו לתת למשתמש החדש. ניתן לבחור את אחד ההרשאות המובנות של וויקס או להגדיר הרשאות מיוחדות. ההגדרות הקיימות:

תפקידים כלליים - General Roles

  • אדמין שותף ניהול - Admin (Co-Owner) - כולל את כל ההרשאות שיש לבעל האתר אך לא ניתן למחוק או להעביר את האתר

  •  מנהל אתר - Website Manager - כולל את מרבית הרשאות אדמין פרט לניהול הגדרות פיננסיות (חיבור סליקה וכו,)

  • מעצב האתר - Website Designer - מאפשר עריכה ועיצוב בלבד ללא גישה לתיבת דואר נכנס (Inbox)

  • מנהל משרד - Back Office Manager - מאפשר גישה לדאשבורד בלבד ללא אפשרות עריכת האתר


לחיצה על Send Invite תשלח הודעת מייל אוטומטית עם קישור לקבלת אפשרות ניהול האתר.


שימו לב שהקישור במייל שנשלח הינו בתוקף ל3 ימים בלבד.

טיפים ונקודות למחשבה:bottom of page