top of page
הוספת הזמנה ידנית לחנות וויקס

הוספת הזמנה ידנית לחנות וויקס

18.4.22

עדכון אחרון:

עכשיו ניתן להוסיף הזמנות ידנית לחנות וויקס ובכך לשמור את המלאי וכלל המידע של פעילות החנות מעודכנים בוויקס.

ניתן למכור מוצרים מהחנות או להזין מוצרים למכירה חד פעמית

איך ליצור הזמנה ידנית בחנות וויקס

כדי להוסיף הזמנה ידנית היכנסו לניהול הזמנות (Orders) בדאשבורד ולחצו על Add New Order+.

בטופס ההזמנה שיפתח:

שלב 1 | הוספת מוצרים להזמנה

ניתן להוסיף כל אחד ממוצרי החנות הקיימים שלך להזמנה ידנית. בנוסף, במידה ואתם יוצרים פריט מותאם אישית עבור ההזמנה, ניתן להוסיף את הפריט ולהגדיר מחיר מותאם אישית.

ניתן להוסיף מספר מוצרים ולערוך את הכמות

שלב 2 | הוספת לקוח להזמנה

יש להוסיף את פרטי הלקוח. במידה ומדובר בלקוח חוזר, ניתן לבחור אותם מרשימת הלקוחות. עבור לקוחות חדשים, יש ליצור לקוח חדש ולהוסיף את כלל הפרטים.

שלב 3 | (אופציונלי) הוספת הנחה

ניתן לתת הנחה להזמנה. לא ניתן ללקוחות לממש קופון במכירה ידנית, אך ניתן להחליף זאת בהנחה באותה ערך.

שלב 4 | הגדרות משלוח

ניתן לבחור מכל אחת מאפשרויות המשלוח, המשלוח או האיסוף הרלוונטיות הזמינות בחנות.

שלב 5 | יצירת ההזמנה

בדקו שכל הפרטים נכונים, ולחצו Create Order.


ההזמנה החדשה מופיעה בכרטיסייה הזמנות בדאשבורד

טיפים ונקודות למחשבה:

תשלום עבור הזמנות ידניות מתבצע במצב לא מקוון. יצירת הזמנה ידנית אינה מייצרת אוטומטית בקשת תשלום ו/או חיוב.

bottom of page