top of page
חיבור מקס לעסקים (MAX) לאתר וויקס

חיבור מקס לעסקים (MAX) לאתר וויקס

29.4.22

עדכון אחרון:

ניתן לחבר אתרי וויקס לסליקה באמצעות MAX לעסקים (לאומי כארד לשעבר).

חברת MAX לעסקים מציעה תנאים ומחירים טובים לבעלי אתרים בוויקס:

  • מסלול "לא סלקת לא שילמת" - 1.9% עמלת סליקה, הכסף אצלך בחשבון כל 10 לחודש, לא סלקת לא שילמת

  • מסלול "הכסף אצלך כל שבוע" - 2.2% עמלת סליקה, הכסף אצלך בחשבון כל יום רביעי, לא סלקת לא שילמת

  • מסלול "בעמלה מועדפת" - 1.2% עמלת סליקה, הכסף אצלך בחשבון כל 10 לחודש, 19 ש"ח בחודש

לתנאים והצטרפות לMAX


***אין לראות במידע הנ"ל כהמלצה ובאחריות כל בית עסק לבדוק את תנאי הסליקה***

איך לחבר סליקה של MAX לאתר וויקס?

בשלב הראשון יש להגדיר חיבור סליקה לאתר וויקס


יש לבחור בתחתית העמוד באפשרות  See More Payments Options


בחלון שיפתח יש לבחור ב Third-Party Credit / Debit Card Providers - See Options


בחלון שיפתח יש לבחור  בMAX עסקים


במידה ועדיין לא הצטרפתם לMAX לעסקים מומלץ בשלב זה לפתוח חשבון ולהצטרף - לתנאים והצטרפות לMAX


לסרטון הדרכה


במידה וכבר הצטרפתם לMAX עסקים וברשותכם ההגדרות הנדרשות יש לללחוץ על Connect


בחלון שיפתח יש להכניס את הנתונים:

  • מספר מסוף - Masof Merchant unique id

  • קוד API Key


לחיצה על Connect תפעיל את הסליקה באתר

טיפים ונקודות למחשבה:

בטרם הצטרפות לאחת מחברות הסליקה ממומלץ לעשות סקר שוק של מחירים ולהשוות תנאים

***אין לראות במידע הנ"ל כהמלצה ובאחריות כל בית עסק לבדוק את תנאי הסליקה***

bottom of page