top of page
הוספת "החל מ" למחיר בחנות וויקס

הוספת "החל מ" למחיר בחנות וויקס

7.12.21

עדכון אחרון:

לעיתים ישנם בחנות מוצרים אשר יש להם אופציות שונות כגון צבע וגודל אשר משפיעים על מחיר המוצר.


למוצרים אלו ניתן להוסיף היום ליד המחיר את הכיתוב "החל מ"

איך להוסיף "החל מ" למחיר מוצר בוויקס?

> יש להיכנס בדאשבורד Dashboard של האתר להגדרות Settings

> יש לגלול להגדרות החנות תחת eCommerce & Finance

> יש לבחור בהגדרות מחיר מוצר Product price settings

> יש להפעיל את הכפתור Display “From” near the lowest price


ההפעלה היא מידית ומשפיע על נראות כלל המוצרים

טיפים ונקודות למחשבה:

הכיתוב יופיע גם ליד המחיר בחנות עצמה וגם בדף המוצר

bottom of page